Bry dig om dina tänder. Det gör vi!

TIC DP – Tandteknik i Centrum AB – är ett fullservicelaboratorium som framställer i princip alla, på den tandtekniska marknaden förekommande, konstruktionerna.

Medarbetarnas sammanlagda yrkeserfarenhet är över 2 700 år. Den samlade erfarenheten gör att vi har spetskompetens på alla områden inom tandteknik. Vi är inte bara ett fullservicelab, vi är ett fullservicelab som sätter tandteknik i centrum. Det är vi stolta över!

Nordentic is a proud partner of Dentistry by Sweden

Since its foundation Nordentic is a proud partner of Dentistry by Sweden - A network that seeks to inspire dentists to strive for continuous improvement and sharing of knowledge. Get your resin into next level with our course The Art of Resin with international...

Vi stöttar svensk sjukvård

Vi på Nordentic och alla våra 15 labb uppmanar alla till social distansering i den mån det går. Som intern åtgärd har vi sedan två veckor infört skiftarbete på alla våra stora tandtekniska laboratorier. På så sätt minskar vi risken för smitta och samtidigt bibehålls...

INFORMATION TILL ALLA VÅRA TANDLÄKARE GÄLLANDE CORONA

Det nya viruset Covid-19 påverkar vår vardag och dagligen kommer ny information. Vi på Nordentic AB och alla våra labb följer de rekommendationer som utfärdas av folkhälsomyndigheten och Regeringen samt agerar utifrån det. Hälsan för våra medarbetare och...

Nu lanserar vi Nordentic Bite Splint

Samtliga Nordentic labb kan nu erbjuda en 3D printad bettskena som ger dina patienter överlägsen passform, komfort och hög slitstyrka.

Barn och cancer hör inte ihop. Gör som vi, stöd Barncancerfonden. Tillsammans håller vi cancer borta från barn!

Kvalitet

TIC DP är certifierade via läkemedelsverket samt kvalitetsäkrade via det Svenska Tandteknikerförbundet.

Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår höga standard och har sedan januari 2014 en person anställd som är dedikerad mot att arbeta med utvecklingen av laboratoriets interna och externa processer. Det gör oss lite unika i denna branchen!

Läs mer

Våra avdelningar

Bettfysiologi

Bettfysiologi är ett område som vi på TIC DP har valt att satsa hårt på. Detta är en del av tandtekniken som inte många

Läs mer

Implantat

Hos oss på TIC DP finns ett antal av de mest erfarna och kompetenta implantatteknikerna i Sverige. Inte

Läs mer

Protes

Funktion och estetik är vägledande när vi framställer våra arbeten. Detta gäller inte minst på vår protesavdelning.

Läs mer

CoCr avtagbar protetik

Vi har egen tillverkning av skelett till partialproteser både i kobolt-krom och Titan. Mångårig erfarenhet av

Läs mer

Modell

Det är på modellavdelningen som förutsättningarna för laboratoriets framgångar grundläggs. Gör vi inte ett

Läs mer

Underkonstruktion

I begreppet ”Underkonstruktion” samlar vi alla bärande konstruktioner oavsett materialval och framställningsmetod

Läs mer

Estetik

För patienten är det fasaden på tanden som syns, vilket ofta gör estetiken till det viktigaste inslaget i arbetet.

Läs mer

Ortodonti

Ortodonti har vi TIC DP har valt att satsa hårt på. Detta är en del av tandtekniken som inte många laboratorier 

Läs mer

Miljö

TIC DPs miljöarbete bygger på en strävan om att minimera miljöpåverkan i sin framställning och transport av företagets produkter för att den ska vara så miljövänlig som möjligt. Miljöarbetet omfattar inte bara den egna verksamheten, utan även vid valet av bl a underleverantörer är miljöfrågor ett väsentligt beslutskriterium.

TIC DP bedriver inte någon miljöfarlig verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Företagets huvudsakliga verksamhet baseras på individuellt framställda tandproteser, varför miljöpåverkan generellt är marginell.

Läs mer