Modell

Det är på modellavdelningen som förutsättningarna för laboratoriets framgångar grundläggs. Gör vi inte ett bra arbete här blir det mycket svårt att kunna leverera en fullödig tandteknisk konstruktion i andra änden.

TIC DP har mycket kompetenta och erfarna modelltekniker som redan från början skapar bra förutsättningar för resten av processen.